Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Радост, гр. Калофер"

Решение 26.07.2018
Протокол 26.07.2019
Заповед за удължаване на срока 23.07.2018
Образци 15.07.2019
Обява 12.07.2019
Заповед 12.07.2019
Информация АОП 12.07.2019
Документация 12.07.2019