Праистория

Град Калофер разположен в подножието на южните склонове на Стара планина. През вековете се развива като важен културен и търговски център, с доходоносен поминък за местните хора, заради което бил наречен „Алтън Калофер“/Златен Калофер/.

Привилегиите, които градът получава още от самото начало, са спомогнали за съхраняването на чисто българският му характер.

В Калофер винаги са празнували и се празнуват традиционните български празници съхраняващи българската култура.Тези характерни за хората от този град черти и до днес го определят като най-красивият град за живеене.

Детска градина „Радост“ – гр.Калофер е открито през 1964 година.

През 2014г. се навършиха 50 години от нейното основаване. 50-години – повод за гордост, че сме конкурентно способно детска градина в община Карлово.

Детската градина в града е единствено заведение. Намира се на тиха и спокойна улица и е на 3 етажа. Дворът е просторен, богат на игрови съоражения за децата с затревена площ и много добре поддържан материално и технически с много дървета и зеленина за осигуряване на пространство за игри на сянка и отдих през слънчевите дни.

Пълният капацитет на детското заведение е 4 групи, една от които е яслена. В момента в  ДГ „ Радост” също функционират 4 групи/едната е яслена/.

През 2013г. към ДГ „Радост“ бе присъединено детската градина от с. В. Левски. Сградата е тип „Пионер“. Състои се от две занимални с прилежащи В момента работи само едната група с 22 деца/смесена група/.