Незабравка

ПГ 6Б "Незабравка"

Учители:

  • учител: Мирослава Недева
  • учител: Росица Георгиева

Помощник – възпитател: Даниела Христозова

 

ГУП ПГ6Б Незабравка 2023-2024г.

Дневна организация - ПГ 6Б

Седмично разписание ПГ 6Б


„Изкуството е линия около мислите ни.“

Густав Климт

Арт терапията с природни материали помага да се изгради самосъзнанието и самочувствието, необходими за справяне с различни социални ситуации и житейски предизвикателства. Насърчава децата да овладяват компетентности с които  да търсят интелигентни решения на ситуации /проблемите/ от ежедневието.

 

 


 

Арт терапията ни дава възможност за участие в творческо, невербално изразяване чрез използване на художествени материали, а именно природните. Използването на изкуството като средство за подобряване на комуникацията, намаляване на стреса и подобряване на здраве, създаване на положителни емоции и овладяване на компетентности е основа за удовлетвореност и постигнати резултати.