Слънце

ПГ 6А "Слънце"

Учители:

  • ст. учител: Васка Фънева
  • ст. учител: Лалка Тонева

Помощник – възпитател: Донка Стефчева

 

ГУП ПГ6А Слънце 2023-2024г.

Дневна организация - ПГ6А група

Седмично разписание ПГ6А


Лазаруване – традиции и съвременност. За поредна година децата от ПГ 6А „Слънце“ гостуваха със спектакъла „Лазаруване“ в кметство гр. Калофер. Пресъздавайки вековна българска традиция по уникален начин развълнуваха гости и домакини.

 


Според православната традиция Въведение Богородично слага началото на Коледните пости и се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово.

Семейното ходене на църква на този ден символизира влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата. На този ден родителите или учителите водят децата в църквата. Представени на Бога, те ще растат благочестиво в послушание към родителите си и чистота на нравите


Левски се бори за свободата, но и за единството на българската нация – „… там, където живее българинът – в България, Тракия и Македония…“

Левски притежава силно развит усет към историята и сакралното значение на човешките дела като неотменна част от „… времето, което е в нас…“, и което човешката мисъл и воля „обръща“ и променя.

Геният на българската поезия Христо Ботев посвещава следните стихове на трагичната кончина на Апостола:

Плачи! Там близо край град София

стърчи, аз видях, черно бесило,

и твой един син, Българийо,

виси на него със страшна сила.

(Из „Обесването на Васил Левски")

 

„Васил Левски – Апостолът за свобода –– моноспектакъл на деца от ПГ5 „Слънце“

 

 


Детската градина и семейството имат една обща цел: личностно развитие на детето като самостоятелна, инициативна и автономна личност, поемаща отговорност за собствената си реализация. Затова те трябва да си сътрудничат успешно и да бъдат равностойни партньори.

Семейството е доминиращ фактор, който осигурява условия за развитие на детето. То му дава първите модели на социално поведение на основата на подражание и индентификация (отъждествяване и уподобяване).

Детската градина е възпитателен и образователен фактор за детето. Тя му дава в системност и последователност знания, умения и навици; модели на възпитание, съобразно стратегията, програмата и плановете на детската градина и група.

Постмодерното общество, налагат да се изгради нов модел на партньорски взаимоотношения с родителите. В последните години, съществува тенденция към намаляване на времето за общуване между деца и родители; към емоционално-духовно обедняване на взаимоотношенията в семейството.

ДГ „Радост“ сърдечно благодари на родителя: Антоанета Първанова за направеното дарение. Обогатяването на образователната среда със съвременни дидактични средства и материали е съвместна дейност, която ние успяваме да развиваме.


LEGO® Education My XL World - "Нашата улица"


 Всеки сезон носи своята прелест и уникалност, ето защо есента с носталгия по отминаващото синьо лято и очакване за предстоящата бяла зима са толкова живописни, макар и с нотки тъга, отекващи в текста. Неслучайно есента е наричана златна. Усещането за изобилие, спокойната благодат на мекото есенно слънце и огнено-златните багри на листопада се сливат в един прекрасен и вълнуващ ритъм…красота!

Есенна вечер

Сред настръхнали дървета
с крачка бавна и предвзета
се разхожда сънен вятър
с корона от листа,
а изкаляните стъпки,
потъмнели като кръпки,
се разбягват из асфалта
и облизват есента.

А прозорците сънливи
светлините си игриви
от гърдите си издухват,
като рибешки очи
се вторачват в тъмнината
и излъчват към земята
от пердетата неспрени
електрически лъчи.

И макар че тази есен
охлади добрата песен
на дървета и прозорци,
на вериги от листа,
тя придаде на града ни
красота като в съня ми,
но живота му от лято
осоли като сълза.

Петя Дубарова

 

 


Арт терапията – дейност за игра, изразяване и удовлетвореност.

Успешно реализирана групова дейност в ПГ5 „Слънце“ е идеен проект: „Златна есен“. Дейност донесла на децата много положителни емоции и усмивки донесла до овладяване на компетентности необходими за успешен старт в живота.