Мики Маус

Яслена група "Мики маус" - медицински сестри:

  • мед. сестра: Бонка Лалева Найденова
  • мед. сестра: Танка Танева Пулева

Детегледачка: Тодорка Минкова

 

Дневна организация яслена група


Формирането на уменията за живот е динамичен процес. Колкото по-рано детето свикне с формиране на умения и знания в живота си, толкова по-вероятно е да се превърне в успешен възрастен. Колкото повече обществото закъснява да инвестира в децата, за да им даде равни възможности за развитие, толкова по-трудно и скъпо ще бъде да компенсира пропуснатите ползи и да поправи щетите за икономиката на по-късен етап.

Добрата грижа в детството води не само до повишени когнитивни умения, но и до по-добра социо-емоционална грамотност. Това на свой ред има за резултат по-добра мотивация за посещение и успеваемост в училище.

Нашата грижа на ДГ „Радост“ е да поставим основите за приемствеността между яслена група „МИКИ МАУС“ и детска градина. Когато това е в една сграда адаптацията е по-бърза и лесна.

Наша грижа е децата да свикнат с по-големите си приятели.

А НИЕ като персонал знаем как да стане това…………

„МИКИ МАУС“ на посещение в кухненския блок запознаха се с начина и технологията за приготвяне на храната с която се хранят…..

„МИКИ МАУС“ на посещение на педагогическо взаимодействие на децата от ПГ6А „Слънце“………..усмивки, очарование и интерес………….малки наблюдатели и изследователи. 

 

 Хигиенни навици на малкото дете.

 Хигиенните навици на детето се отнасят до поддържане на личната хигиена и чистотата на околната среда (стая, играчки, храна). Изграждането на навици за поддържане на добра лична хигиена започва от раждането. Колкото по-рано започне този процес, толкова по-трайни са усвоените навици и поведението за спазване на лична хигиена се превръща в необходимост.

У малкото дете има естествен стремеж към чистота и желание да я поддържа (забелязва замърсено, измачкано, скъсано, боклуци, показва ги и настоява да се отстранят). Това трябва да се използва, за да се научи то отрано да спазва добра лична хигиена.

Важно условие за формиране на хигиенен навик у малкото дете е редовното извършване на хигиенни процедури, с определена периодичност, като неотменна, важна част от дневния му режим.

Формирането на навика започва с изграждане на умение за извършване на действието, отнасящо се до личната хигиена и хигиената на околната среда. За да приеме детето хигиенните процедури като необходимост, трябва да му е приятно да ги извършва. Така то свиква по-лесно с тях, изпълнява ги спокойно, а по-късно започва да се нуждае от тях.

Детето с възрастта се опитва и все по-уверено може да извършва самостоятелно редица действия за хигиената си, за което трябва да се подкрепя и насърчава, а при постигане на успех в изпълнението, да се похвали.


Арт терапия

Арт терапия с природни материали в яслена група „Мики маус“ с психолог Димка Коритарева. Отговорност и увереност е начина, по който ефективно да приобщим и създадем удовлетвореност чрез обучението по арт терапията. Благодарение на инициативността и целеустремеността на специалиста - психолог, децата с общи усилия на екипа в групата, успяха с търпение и добронамереност да положат основите за усвояване на компетентности за работа с природни материали, да осъзнаем, че всеки малък човек е творец – уникален и неповторим.