Обществен съвет

На 9 майДеня на Европа ДГ „Радост“ провежда Ден на ученическото самоуправление.

Всички длъжности в детската градина се поемат от деца. Те влизат в роли –на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебно-възпитателния процес, решават проблеми.

Привлекателни „учителки”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

 „Колеги” облечени в красиво, влизат в занималните, застават пред децата и започва. Сигурно преподаването е интересно, защото всички слушат внимателно.

В някои от педагогическите ситуации влизат на посещение „директор” и крехката възраст изобщо не пречи на авторитета им – даже напротив.

Усмихнато медицинско лице влиза в лекарския кабинет и всички искат да са болни.

В кабинета на директора се разпорежда млад управленец, утре може да е начело на държавата.

Въпреки че е на почти 60 години в този ден ДГ „Радост“ е толкова млада, красива и усмихната, изпълнена с удовлетворение и успехи.

А денят е просто прекрасен – Ден на ученическото самоуправление!

Инициативата се провежда по идея на Обществения съвет!


В древни времена играчката се е използвала активно в ежедневието на хората. Създавана е под формата на различни животни, оръдия на труда, предмети от бита и дори под формата на човешки образ. Играчката е неразделна част от детството. Помага за умственото, нравствено и физическо развитие. И понякога отразява характера на притежателя си, неговите преживявания и страхове.

От двегодишна възраст основната дейност на детето става играта. Благодарение на нея детето се развива и опознава заобикалящата действителност. Пресъздавайки различни сюжети и ситуации в играта, то придобива важен опит, който допринася за хармоничното и пълноценно развитие на личността. Затова си струва да обърнете внимание кои играчки предпочита Вашето дете. И ние като образователна институция  - ДГ „Радост“  подпомагаме тяхното пълноценно развитие …….. давайки възможност на всеки да бъде един ден с нея в детската градина и да сподели своите игри с приятели.

Денят е за игри…..С любима играчка в детската градина!

Инициативата се провежда по идея на Обществения съвет!

 


Покана 09.05.23

Покана 03.05.23

Покана 22.04.2023

 

Покана

 

Председател: Петя Славчева Гологанова

Членове: Мария Василева чолакова - гл. специалист в дирекция ХСД в Община Карлово

Теодора Иванова Карабаджакова - родител

Татяна Владимировна Матвеева - родител

Иглика Ангелова Вълкова - родител

 

Резервни членове: Надежда Видолова и Милена Алексиева