Бюджет

Отчет на бюджета към 31.03.2024


Бюджет 2023

Отчет на бюджета към 31.12.2023

Отчет на бюджета към 30.09.2023

Отчет на бюджета - СЕС към 30.09.2023

Отчет на бюджета към 31.03.2023

Отчет на бюджета - СЕС към 31.03.2023

 

Отчет на бюджета към 31.12.2022

Отчет на бюджета - СЕС към 31.12.2022

Отчет на бюджета към 30.09.2022

Отчет на бюджета - СЕС към 30.09.2022

Отчет на бюджета към 30.06.2022

Отчет на бюджета - СЕС към 30.06.2022

Отчет на бюджета към 31.03.2022

Отчет на бюджета - СЕС към 31.03.2022

 

Отчет на бюджета за 2021

Отчет на бюджета за 2021 - Информация

Разлика към 30.09.2021

Отчет на бюджета към 30.09.2021

Отчет на бюджета към 30.06.2021

Отчет на бюджета - СЕС към 30.06.2021

 

Отчет на бюджета към 31.12.2020

Отчет на бюджета - СЕС към 31.12.2020

Отчет на бюджета към 30.09.2020

Отчет на бюджета - СЕС към 30.09.2020

Отчет на бюджета към 30.06.2020

Отчет на бюджета към 31.03.2020

Отчет на бюджета - СЕС към 31.03.2020

 

Отчет на бюджета за 2019г.

Отчет на бюджета за трето тримесечие 2019г.