Нашият екип

В ДГ ,,Радост”  работи прекрасен колектив, който дава всичко от себе си, за да бъде всяко дете обградено с грижите и вниманието, от които то се нуждае и същевременно да бъде стимулирано за добро поведение, дисциплина и любознателност. Подборът на педагози в детската градина е много прецизен по отношение на професионални умения и грижа за децата.

В работата си учителите се ръководят oт Конвенцията за защита правата на детето, одобрените от МОН Програми и Държавни Образователни стандарти. Учебно-възпитателната дейност се осъществява при целодневен режим на работа.

Съобразяваме се с дневния режим, изработен за всяка възрастова група, както и със седмичното разпределение, която се приема и утвърждава в началото на учебната година на педагогически съвет. Персоналът наброява 17 души /в това число и персонала във филиала/, които работят с голям професионализъм и енергия за утвърждаване на детската градина.

Педагогическият екип в Детската  градина има амбицията да осигурява най-добрите  условия на децата да изживеят пълноценно своето детство, да утвърждава и насърчава развитието на техните  знания, умения и отношения,  които ще са  им необходими в бързо променящата се действителност.

 

Иванка Георгиева Митова - Директор
 

Група "Слънце" - учители:
ст. учител:   Васка Христова Фънева
ст. учител:  Лалка Димитрова Тонева
Помощник - възпитател: Таня Колева Тончева
 

Група "Мечо пух" - учители:
ст. учител:  Николина Иванова Джунова
учител: Цветелина Иванова Мънева
Помощник - възпитател: Илияна Христова Илийкова
 

Група "Пинокио" - учители:
учител: Мария Христова Банкова
учител: Силвия Георгиева Чилова
Помощник - възпитател: Тодорка Христова Минкова


Група "Незабравка" - учители:
учител: Росица Иванова Георгиева
учител: Донка Койчева Цветкова
Помощник - възпитател: Даниела Петрова Христозова
 

Яслена група "Мики маус" - медицински сестри:
мед. сестра Танка Танева Пулева
мед. сестра Бонка Лалева Найденова
Помощник - възпитател: Пепи Николова Карева
 

Касиер: Екатерина Мънева Цвяткова
Огняр: Веселин Иванов Бръцов
Готвач: Ана Цвяткова Цонева