Документи на ДГ

2023/2024

План за осъществяване на дейностите по FIRST LEGO League Discover, сезон „Шедьовър“

ГПД 2023 -2024г.

ИПС_ДГ Радост_2023-2024г.

ПДДГ 2023-2024г.

План за дейностите по БДП

План за действие по БДП

Програма за преждивременно напуснали 2020-2025г.

Седмично разписание ПГ 6Б

Седмично разписание ПГ5

Седмично разписание ПГ6А

Седмично-разписание-ПГ4

Стратегия за агресията

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Стратегия за образователна интеграция на деца от етнически малцинства

Стратегия на ДГ Радост

Дневна организация яслена група

Дневна организация -ПГ5 група

Дневна организация - ПГ6А група

Дневна организация - ПГ4 група

Дневна организация - ПГ 6Б

ГУП ПГ6Б Незабравка 2023-2024г.

ГУП ПГ6А Слънце 2023-2024г.

ГУП ПГ5 Мечо пух 2023-2024г.

ГУП ПГ4 Пинокио 2023-2024 г.

 

2022/2023

Годишен план за дейността

Иновативна програмна система

План-Програма БДП

Програма за преждевременното напускане и нередовно посещение на децата

Стратегия за насърчаване и увеличаване на грамотността

Стратегия за образователна интеграция на деца от етническите малцинства

Правилник на дейността 

Стратегия за развитие

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение

Годишен учебен план - гр. Мече Пух

Годишен учебен план - гр. Незабравка

Годишен учебен план - гр. Пинокио

Годишен учебен план - гр. Слънце

 

2021/2022

Наредба 5 - Изменение

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини

План-Програма БДП

Стратегия за развитие

Правилник на дейността 

Програмна система

Програма за преждевременното напускане и нередовно посещение на децата

Стратегия за образователна интеграция на деца от етническите малцинства

Стратегия за насърчаване и увеличаване на грамотността

Годишен план за дейността

Годишен учебен план - група "Слънце"

Годишен учебен план - група "Пинокио"

Годишен учебен план - група "Мечо Пух"

Годишен учебен план - група "Незабравка "