Новини

 


Обучението по БДП е с важно значение за изграждането на отношение към пътната безопасност. Педагогическият екип се стреми да надгради развитието на уменията на децата за безопасно движение по пътищата.

Откритите практики в ДГ „Радост“ са едни от основите за  развиването и усъвършенстването на навици и умения като участници в съвременното пътно движение с необходимата култура за безопасно участие в пътното движение.

Открита практика на тема: На улицата е опасно, но ние се движим безопасно в ПГ6А „Слънце“ с педагог: Васка Фънева

 

ГАЛЕРИЯ

 


Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията в околния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата на правилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, са благоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови, психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата. Това налага целенасочено, системно обучение и възпитание за формиране на поведенческа култура и качества на подрастващите - съобразителност, наблюдателност, отговорност, самостоятелност и др. В предучилищна възраст се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществените правила и норми за лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

  • Гражданско образование;
  • Здравно образование;
  • Интеркултурно образование.

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си в обществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Осъществяването на тези дейности в детската градина са първите стъпки на децата. Привлекателния начин и комбинирането с иновативния метод чрез игра с LEGO® Education  за обучение са условия за постигане на желания резултат.

 


В българската история Калофер завинаги остава свързан с най-великия свой син Христо Ботев – гениален поет и войвода, блестящ публицист, един от ръководителите на българското национално-освободително движение.

Ботев е живял само 28 години. Поетическото му наследство включва 20 вечни стихотворения. 16 от тях са отпечатани в единствената стихосбирка, излязла приживе на поета – през 1875 година. Тя е съвместен сборник на Ботев и Стамболов и носи заглавието “Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова”.

“Майце си” е първото публикувано негово стихотворение във вестник “Гайда”, редактиран от Петко Рачов Славейков.

Христо Ботев е смятан и за най-блестящия български възрожденски публицист. Пише множество политически коментари и статии, редактира и собствен хумористичен вестник “Будилник”, превежда учебници и руска литература.

На 06.01.2024г. рождената дата на Христо Ботев деца от ПГ6А „Слънце“ в НМ „Христо Ботев“ изнесоха поетичен рецитал: „Христо Ботев – величествен и велик“.

https://fb.watch/prmG_WhrFz/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gfuUw6diSBrjBVoLP8WBYay1o1quAMAkppFZBRb5nwS9a59Vo5iGPAe3jDAfiQ3hl&id=100064837534611

    

 


В киното обикновено ухае на пуканки, но… на Коледното кино по чорапи в ДГ „Радост“, днес ухаеше на домашен уют изпълнен с детски усмивки!

Прожекцията на деня – 22.12.2023г. беше анимационен филм „Гринч“, „Колите“, „Красавицата и звярът“, а вместо пуканки децата похапваха вкусни плодове и зеленчуци.

Една емоция, която е нестандартна за децата, защото обичайно на „големият телевизор“ не се гледат филмчета, а образователни игри, децата преживяха с голям интерес, благодарност и усмивки.

Децата помнят всеки един спомен и щастлив миг, който ние им създаваме и оставяме. Затова по Коледа стават чудеса и си направихме коледно чорапено кино. Обещали сме им да им създадем още много запомнящи се моменти в детската градина, носещи със себе си усмивки, щастие и споделени мигове.

 


Народните обичаи от миналото и днес са съществен дял от традиционната народна култура в държавата. Те представляват внушителна съвкупност от обществени и домашни празници, тържества и обреди, чийто творец и изпълнител е самият народ. Какво по–голямо богатство от това може да пазим винаги?

В България зимните обичаи са представени най–вече от коледуването. То е изключително тържествено и представително, като коледарите носят добра вест в дома и величаят стопанина, къщата и семейството му. Техните песни са благопожелания за плодородие, здраве и лична сполука за семейството, чийто дом посещават. Мелодиите на коледарските песни са бодри, жизнерадостни и призивни.

Интересен факт за коледуването е това, че коледарите пеят песен за всеки от дома. След тази песен следва особено важният момент, когато „станеникът“ (водачът на групата) в речитативна форма казва благословия. В нея той  пожелава благополучие и на определени места се обръща към коледарите, като те гордо и напето повтарят „Амин!“ или „Да бъде!“

Коледарите се обличат празнично със съответната носия за района, със специфична украса. Коледарските групи се наричат „чети“ или „куди“. Те обикалят всеки дом в селото и в града.

Коледарите за гр. Калофер са облечени с бяла бродирана риза и потури, пояс, цървули специфични за района обувки от дебела кожа, фес със българското знаме на него и геги. На гърбовете си коледарите слагат гимена фанела – това е горна дълга дреха (подобно на късо палто), която отпред е отворена и топли повече от обикновения елек.

Децата от ПГ6А „Слънце“ коледуваха в СУ „Христо Проданов“ гр. Карлово на 14.12.2023г. и беше посветен за децата със СОП, както и в кметство гр. Калофер на 15.12.2023г.

 


ДГ „Радост“ взе участие отново за кампания организирана от Екопак България „Градска рециклиада“.

Загрижеността за природата ще се влее в много други поведения на детето – грижа за личното пространство – от стаята и пейката, до раницата и килера. Дете, което навреме получи екологично възпитание, ще стане отговорен тийнейджър.

Дете, което на 4 години вече знае, че батериите не се изхвърлят в кошчето, ще запази този навик през годините и много след това. Ако малкият разбира, че играчките работят с батерии, той също може да разбере, че те не се изхвърлят, а могат да се използват повторно (при производството на други продукти или дори други батерии).

Различни проекти обучават и възпитават „герои за рециклиране“, насърчавайки учениците да разбират, практикуват и популяризират принципите на селективно събиране и рециклиране сред семейството и приятелите. В рамките на проектите децата и учителите могат да се включат в акции за опазване на околната среда, конкурси за селективно събиране на старо електрическо оборудване и използвани батерии, но също така и в еко-творчески дейности (правене на колажи, комикси, театрални сцени или научни експерименти).

Развиване на активни общности от деца, които насърчават рециклирането и, косвено, обучението на поколение отговорни и ангажирани възрастни.

 

 


Всички хубави неща ви се случват само ако вярвате в себе си и продължаваме да даваме най-доброто от себе си. Не се страхуваме от това, което предстои. 

Успешните хора са мечтатели, които търсят красотата на бъдещето и се борят през целия си живот, за да я превърнат в реалност. 

Изправяме се пред него с увереност. Успехът е постигнат!

Кристина Стаева със СРЕБЪРЕН медал от международна олимпиада „КИНГС“.

Гергана Тотева със Сертификат от международна олимпиада „КИНГС“

                                                 Гордеем се с Вас!

 


Съществуват разнообразни методи и дейности, които учителят може да използва за създаването на интерес и мотивация към четене при децата. Четене в свободното време, приказки преди заспиване, допир на децата до книгата ежедневно, а именно малка „библиотека“ в занималнята са именно времето, в което учителят може да работи най-активно в тази посока. Работата с книги стои в основата за формиране на компетентности необходими за учене през целия живот.

Съвременният учител се стреми да бъде близо до живота на децата и тяхното ежедневие, да бъде запознат със съвременния живот на децата, с това, какво четат днешните поколения, кои са техните идоли, каква музика слушат, защото това са вратички, които може да се използват за повишаване на мотивацията им за учене и четене.

„Получих образованието си в библиотеката. Напълно безплатно.“         Рей Бредбъри

#ДенНаЧетенето2023  

#ЧетенетоДаваВъзможности

ГРАМОТА

 

 


Откриване на новата учебната 2023/2024 година

Звъни звънец из цялата родина –

В села и градове, навред кънти.

Изпълнен с този екот многогласен

От септемврийско слънце озарен,

Начало на живота ми прекрасен –

Как радостен си, пръв учебен ден!

Сякаш всичко започва и свършва с него

15 септември.

Та нали всеки от нас дете или възрастен е  истински свързан с него през целия си живот.

Днес ние, хилядите деца и учители, устремени от сладкогласия звън на звънчето се отправяме с радост към нея – детската градина. Защото …. Тук са приятелите, тук са колегите, тук е трепетът от първото приятелство, тук е споменът от милото лице, тук е мъката и болката, но и радостта, че тя ще отлети. Тук е нашият живот.

Честита и успешна нова учебна 2023/2024 година!

 


#Бъди активен

https://www.bgbeactive.org/

 

Деца от детски градини от цялата страна ще спортуват “на чисто”, в рамките на осмото издание на Европейски ден на спорта, което ще се състои на 29.09.2023г. Кампанията се осъществява ежегодно в над 40 държави, а координатор за България е сдружение „BG Бъди активен“.

Опазването на околната среда е сред най-актуалните в последните години теми. А спортните прояви са много често именно сред природата. Това кара водещите спортни организации да разработват все повече програми за опазване на околната среда.

"Хвърлянето на бутилки в каналите или оставянето на отпадъци на шосето вече не е приемливо. Не и във времето, в което живеем.“ каза комисар на UCI Филип Мариен.

Спортът в детската градина е предпоставка за хармоничното физическо развитие на детето, за укрепване на тялото, духа и здравето му.

Тя спомага за постигане високо равнище на физическа дееспособност, закалява организма, прави го устойчив  и осигурява неговия нормален растеж.

Активното участие на ДГ „Радост“ в този проект за втора поредна година доказва и предлага на  педагогическия процес възможност и знания за най-рационалното използване на физическата активност за придобиване на двигателни умения и навици, необходими за ежедневната физическа активност на подрастващите сред природата и възможност децата да бъдат възпитавани на практика да използват уменията си и информацията, с която разполагат, като ги превръщат в трайни навици по здравно, екологично и гражданско възпитание.


Уважаеми родители,

От 07.09.2023 г. /четвъртък/, децата в ДГ „Радост ” - Калофер ще се приемат съгласно Наредба №3 /2007 г. на МЗ., както следва:

1. При отсъствие на детето от детската градина повече от 30 календарни дни - с медицинска бележка с амбулаторен номер от личния лекар удостоверяваща, че детето е здраво и не е било в контакт със заразно болен, и изследвания за чревно бацилоносителство - по преценка на личния лекар, като в медицинската бележка се впише, че не се налага изследване за чревно бацилоносителство. Талон удостоверяващ направени имунизации.

2. При отсъствие на детето повече от два месеца – с изследване за чревни паразити (глисти) - задължително, чревно бацилоносителство /по преценка на личния лекар/ и медицинска бележка с амбулаторен номер от личния лекар, удостоверяваща, че детето е здраво и не е било в контакт с ОЗБ. Талон удостоверяващ направени имунизации.

3. Новоприети деца: Здравно-профилактична карта на детето с данни за имунизационен статус, попълнена от личния лекар; еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето; медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен; васерман на единия родител /само за деца, които нямат навършени 3 години/.

Във всички случаи медицинската бележка трябва да е издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детската градина със амбулаторен номер.

Очакваме ви!


„Лавандулово шоу” Древните гърци наричали лавандулата “nardus”, кръстена на aсирийския град “Naarda” или “Noharda”. Обикновеното име на билката по това време било “nard”.
Билката се е считала за свята. Споменава се в библията в “Песен за Соломон”, както и на други места.
 Латинското наименование на билката произлиза от латинския глагол “lavare”, което означава “да измия”. Римляните използвали билката както в баните си, така и в леглата, дрехите и дори косите си. По-късно те откриват и лечебните й свойства. 

Децата от ДГ „Радост“ представиха своите спектакъл в празника. Феерията от красота, усмивки и щастливи лица бяха завладели всички. Детските усмивки и щастливи лица допринесоха за празника. А светещите детски очи са доказателство за щастие, любов и удовлетворение.


„Неизчерпаема сила”, „магично въздействие” – трудно можеш да опишеш само с няколко думи българските народни танци и да ги вместиш в рамката на някакво определение. Съхранили душевността на българите през вековете, те са жизненост и положителни емоции, вплетени в неповторимия неравноделен ритъм.

Празничен фолклорен спектакъл „Фолклорна плетеница…..магия и сила“ по случай Деня на детето – първи юни!


Рециклиада“събери и предай повече пластмасови отпадъци и метални опаковки! Инициативата се проведе на 05.05.2023г.

Благодарение на активното участие на децата от ДГ „Радост“ успяхме да съберем и предадем 80кг. отпадъци.

Какво е разделно събиране на отпадъците от опаковки?

За да бъдат рециклирани отпадъците от опаковки, е необходимо да бъдат отделени рециклируемите опаковки от нерециклируемите отпадъци. Най-ефективно е това разделяне да се случи в момента на превръщането на опаковките в отпадък, т.е. след употребата на продуктите, които те съдържат. Това се нарича разделяне при източника на образуване.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество.

Какви са ползите от рециклирането?:

 

 


За да направите този свят по-добро място за живеене, засаждането на надежда, вътрешна зеленина и гордост на открито, за да демонстрирате красивата майка природа около вас, е от съществено значение. 

„Денят на Земята трябва да ни насърчи да разсъждаваме върху това, което правим, за да направим нашата планета по-устойчиво и годно за живеене място.”

Скот Питърс

 


ДЯДО КОЛЕДА

 Селото на Дядо Коледа е в финландска Лапландия. Там температурите падат до -15о по Целзий. Селцето на Старица се нарича Рованиеми. Селцето има летище, специална среща с тролове, разходка в развъдник за елени – истински. Разполага с леден ресторант който предлага вкусна храна, както и възможност да търсите Снежната кралица.

В тази снежна страна може да си направите снежно „сафари“ – разходка с шейна теглена от северни елени.

И ако след екскурзията не повярвате в Дядо Коледа, то със сигурност никога няма да я забравите!

На 20.12.2022г. Дядо Коледа пристигна в ДГ „Радост“. На Игнажден първия гост в детската градина. Игнажден е първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на Новата година. Нарича се още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или Полазовден.

Най-характерен за празника е обичаят "полазване". От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година. 

Пожелаваме си да е:

Нека тя положи едно красиво начало на благоприятни промени и успешни начинания и нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен в работата и щастлив в личния живот.

На целия екип на ДГ „Радост“  Успех!

Заедно с обещания за радост, благоденствие, надежда и нека новата година донесе повече възможности. Пожелаваме щастие и успехи във всяко начинание през новата година.                                                                                                                     

 


ТРАДИЦИИТЕ

Български обичаи и традиции има много на брой и всичките са интересни и имат своя история. Освен това има изключително много регионални традиции, които носят със себе си отпечатъка на времето. Всяка една от тях носи българския дух през вековете и има причина до ден днешен да сме запазили тези обичаи. Много от тях дори са излезли от границите на България и са се пренесли до земите, където днес живеят етнически българи. Сред най-известните български традиции е…

КОЛЕДУВАНЕТО

Коледуването е един от традиционните български празници. Времето за коледуване е строго определено от традицията – от полунощ до изгрев слънце на Бъдни вечер. С изгрева на слънцето те загубват тази сила и спират да коледуват.


 


Откриване на учебната 2022/2023