Добре дошли

,,Никога не забравяйте, че това което изграждате в настоящето – това ще е в бъдещето което искате.“ 

А.Уолкър

Визия на детската градина

Съвременна и привлекателна детска градина, съобразно европейските стандарти за качество на образованието гарантиращи условия и предпоставки за равен старт на детето в училище.

 

Мисия на детската градина

Детската градина сега и бъдеще да се утвърди като важна образователна и социална институция. Да дава правото на всяко дете за развитие и възпитание с европейските критерии при материални условия отговарящи на съвременните изисквания – професионализъм, внимание и любов.

 

Стратегия на детската градина

Утвърждаване на детската градина като прогресивно и хуманно пространство за индивидуален и обществен просперитет. Осигуряване на среда за комуникация, общуване, творчество и сътрудничество, която да отразява разбирането и подпомагането на отделната детска индивидуалност, като нейна култура на поведение, дейност и общуване.

Прочети повече